+420 602 606 866 info@nfaxon.cz

„Jdeme rodinám pacientů naproti.”

Specializovanou léčbu na soukromé Neurorehabilitační klinice AXON hradí v současné době zdravotní pojišťovny jen z části, nebo dokonce vůbec. Celé rodiny se tak často ze dne na den ocitají v náročné finanční situaci. Nezřídka se proto obracejí na více zdrojů a peníze shánějí, kde se dá. Vinou časových prodlev také dochází ke zhoršení zdravotního stavu pacienta.

„Léčba poškození mozku, cévních mozkových příhod, nádorů mozku, traumat hlavy, úrazů páteře či jiných onemocnění v úrovni centrální nervové soustavy, je finančně nákladná a psychicky náročná, a to nejen pro samotné pacienty. Provází ji nejistota, smutek, obava o budoucnost, a proto jsme se rozhodli prostřednictvím našeho nadačního fondu poskytnout naši odbornou, ale zároveň finančně nákladnou pomoc i těm, kteří by na ni nemuseli zcela dosáhnout,“ říká zakladatelka a primářka kliniky, MUDr. Jarmila Zipserová.

Neurorehabilitační klinika Axon má ty nejlepší reference, dlouhodobě dosahuje skvělých výsledků, a existenci svého nadačního fondu cítí jako svoji společenskou odpovědnost. „Příběhy našich pacientů nám nejsou lhostejné,“ říká ředitel Nadačního fondu AXON, Martin Hrzán„Cítíme, že ve zdravotnictví chybí lidský přístup k jednotlivci coby komplexní osobnosti. Proto také nahlížíme na každého z nich dvojí optikou. Vnímáme jeho zdravotní postižení, ale také osobní život a sociální, stejně jako finanční zázemí.“

„Kvalitní neurorehabilitační terapie není jednorázovou záležitostí a pro dosažení nejlepších výsledků je bezpodmínečně nutné ji absolvovat opakovaně. Prostřednictvím nejmodernějšího robotického vybavení v čele se dvěma přístroji Lokomat, a kvalifikovaným personálem, poskytuje klinika Axon efektivní léčbu na špičkové evropské úrovni,” doplňuje Jarmila Zipserová.

Nadační fond AXON pacientům a jejich rodinám poskytuje rovněž poradenství v oblasti fundraisingu a neziskového sektoru. Pomáhá jim získat kromě financí také praktické znalosti a orientaci v systému – například osvojení dovednosti podání žádosti pro založení sbírky nebo získání příspěvku od nadačních fondů.

AXON dále pomáhá s kompletním vytvořením podkladů pro veřejnou sbírku či fondy – profesionálně zpracuje texty i fotografie. Příběhy pacientů rovněž medializuje ve vybraných spolupracujících médiích. Tak podněcuje solidaritu veřejnosti, ale také právnických subjektů, a rozšiřuje povědomí o vzácných nemocech.

S důvěryhodnými a seriózními fondy AXON navazuje dlouhodobou spolupráci (ČEZ, Nadační fond Miloše Zemana, Konto bariéry, Život dětem, Be Charity, Agrofert, Naše dítě, Avast nebo Šťastná hvězda). V rámci fondu AXON sleduje nové příležitosti, které také aktivně vyhledává a navazuje strategická partnerství.

Rovněž se aktivně zasazuje o zlepšení finančních podmínek ohrožených rodin v oblasti dostupnosti jejich léčby. Jedná se zdravotními pojišťovnami a apeluje na možnost finančního hrazení rehabilitací v plné výši.

Transparentní účet: 2601572011/ 2010

Je držitelem osvědčení pro konání veřejné sbírky, doplněné dne 17.04.2019, za účelem získání peněžitých příspěvků na zvýšení dostupnosti specializované léčebné a rehabilitační péče pacientům s poškozením mozku, tj. dětským i dospělým pacientům s dětskou mozkovou obrnou, pacientům po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, traumatech hlavy, úrazech páteře či pacientům s jinými onemocněními, která vznikají na úrovni centrální nervové soustavy.

Zakladatelka: MUDr. Jarmila Zipserová

Ředitel Nadačního fondu AXON: Martin Hrzán

Aktuálně spolupracuje s dárcovskou platformou Donio.cz (https://www.donio.cz/Axon ), skrze kterou také může veřejnost finančně podporovat naše konkrétní pacienty.